Σεμινάρια δια ζώσης (Αθηνά - Θεσσαλονίκη) για την ένταξη της διάστασης του φύλου στα ερευνητικά προγράμματα (ΕΛΕΓΥΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα θέλαμε να σας καλέσουμε στα δια ζώσης σεμινάρια που προγραμματίζει η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών σε συνεργασία με το Νορβηγικό Οργανισμό Kilden στην Αθήνα (11/12 Μαΐου 2023) και την Θεσσαλονίκη (8/9 Μαΐου 2023) στο πλαίσιο του προγράμματος GENDER-IN (Integrating Gender in Interdisciplinary Research). 

Στόχος του προγράμματος και των σεμιναρίων είναι να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί η διάσταση του φύλου στα ερευνητικά προγράμματα στις 6 θεματικές  ενότητες (clusters) του HORIZON EUROPE.

Οι θεματικές ενότητες είναι: 

  1. Υγεία 
  2. Πολιτισμός, δημιουργία, συμπεριληπτική κοινωνία  
  3. Ασφάλεια
  4. Ψηφιακή κοινωνία, βιομηχανία, διάστημα
  5. Κλιματική αλλαγή, ενέργεια, κινητικότητα
  6. Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον. 

Συνημμένα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια και τα βιογραφικά των εκπαιδευτριών από το Κέντρο KILDEN της Νορβηγίας. 

Τα δια ζώσης σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Προθεσμία υποβολής: Κυριακή 9 Απριλίου 2023 στον σύνδεσμο:  https://elegyp.gr/el/gender-in-webinar-registration

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.